De speeltuin is een stichting en werkt alleen met vrijwilligers. Wij zijn altijd op zoek naar sponsoren. Wij zijn op zoek naar sponsoren voor:

  • Bijdrage aan nieuw watertoestel groot zwembad
  • Bijdrage aan nieuw entreeborden met de naam van de speeltuin erbij
  • Bijdrage voor het organiseren van 4 nieuwe themabijeenkomsten
  • Sponsoring in de vorm ‘gratis schminken’ ‘gratis ponyrijden’ of ‘gratis clown’ of anderszins.
  • Een sponsor voor een mobiel pin-apparaat

Wij zijn geïnteresseerd om te sponsoren.

ANBI gegevens 2019

Naam van de instelling
Statutaire naam is Stichting Futura, gevestigd te Maastricht.
Publieke naam: Speeltuin Fort Willem

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 811181297

Contactgegevens van de instelling 
Kastanjelaan 50, 6217 SB Maastricht
Postadres: Postbus 3722 
6202NS Maastricht Telefoonnummer: 043-3211397 (alleen bereikbaar tijdens openingsuren) 
info@speeltuinfortwillem.nl
http://www.speeltuinfortwillem.nl

KvK-nummer:410.76.239

Doelstelling stichting: De Maastrichtse jeugd door het scheppen van eigen gelegenheid tot gezond vermaak en ontspanning op plaatsen, daarvoor speciaal door de stichting bestemd en onder toezicht daarvoor door haar gesteld. De aan de Kastanjelaan gelegen speeltuin Fort Willem is voor de realisatie van deze 

Bestuurssamenstelling:

Dhr.. L.Custers: voorzitter
Mevr. I. Caubergh-Sprenger secretaris
Dhr. R.Smeets, penningmeester

Het beloningsbeleid
De beheersfunctie van de speeltuin evenals het geringe onderhoud en het dagelijks toezicht wordt uitgeoefend door een team van vrijwilligers, die alleen een vrijwilligersvergoeding ontvangen. 

Hoofdlijnen beleidsplan

De Maastrichtse jeugd door het scheppen van eigen gelegenheid tot gezond vermaak en ontspanning op plaatsen, daarvoor speciaal door de stichting bestemd en onder toezicht daarvoor door haar gesteld. De aan de Kastanjelaan gelegen speeltuin Fort Willem is voor de realisatie van deze doelstelling in 1946 opgericht.

KvK-nummer:

410.76.239

Bestuurssamenstelling:

Der .L.Custers: voorzitter
Mevr. I. Sprenger secretaris
Dhr. R.Smeets, penningmeester

Balans en staat van baten en lasten